Kweetet voor de manager

Kansen met Kweetet voor de manager

Als manager ben je natuurlijk altijd bezig om je organisatie effectief te laten opereren. Je draagt immers de verantwoordelijkheid voor de prestaties van je team.

Met Kweetet haal je een oplossing in huis waarmee je op het gebied van kennisbeheer en -deling echt een grote stap kunt zetten. Niet alleen op het gebied van de kwaliteit van je dienstverlening. Kweetet biedt je meer.

Ga maar na. Elk antwoord dat jouw professional produceert is informatie. Een actie waarmee hij of zij meerwaarde biedt in het klantcontact. Met Kweetet komt deze meerwaarde ook op andere momenten terug.

Met Kweetet borg je dat deze informatie snel en gemakkelijk beschikbaar is voor al je medewerkers. Zo kan iedereen in je organisatie putten uit deze kennisbron.

Niemand hoeft meer het wiel nog een keer uit te vinden. Niemand vermorst meer tijd. In de praktijk levert deze manier van werken tijdwinst op. Versnelling van responstijd. Geen fouten maken. Besparingspotentieel op fte’s.

Tot slot. Medewerkers die vanuit goede informatie hun werk doen leveren betere prestaties. En dat betekent meer tevreden klanten. En meer tevreden medewerkers!

manager-rgb.png

Rotterdam Kweetet al

De gemeente Rotterdam gebruikt Kweetet als tool ter ondersteuning van de Helpdesk in de nazorgfase van het project Implementatie WMO-arrangementen en specialistische jeugdhulp. Kweetet ondersteunt een meer effectieve manier van werken, doordat medewerkers de database met vragen en antwoorden over dit onderwerp 24/7 kunnen raadplegen. Ze zijn niet (meer) afhankelijk van de (telefonische) bereikbaarheid van leden van een helpdeskteam. Daarnaast ondersteunt Kweetet een meer efficiënte manier van werken, doordat de antwoorden op een vraag ongelimiteerd kunnen worden geraadpleegd.

GRJR Kweetet ook

Het is erg prettig om overzicht te hebben van alle vragen die gesteld worden in een organisatie met honderden medewerkers en tientallen locaties. Daarnaast bereik ik de gehele doelgroep in een keer. Dit kan met Kweetet. Het brede bereik is heel waardevol. Ik beveel Kweetet aan omdat het een mooie en handige tool is, waarbij bij de “makers” zowel bekend zijn met de technische kant als ook de zorginhoudelijke kant. De uitdaging blijft om als vragensteller de juiste zoektermen te gebruiken en als beantwoorder van vragen de juiste ‘tags’. Dit is essentieel, omdat het risico bestaat dat antwoorden niet vindbaar zijn.

Contactformulier

De informatie die u hierboven invoert wordt niet gebruikt voor diensten aan derden

Het Kweetet team

kweetet-logo-non-retina.png

Search